ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງອາຫານ

★ການຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນ
★ Antiseptic & Preservation
★ ການເກັບຮັກສາປ້ອງກັນແມງໄມ້
★ການຜະນຶກເຫຼົ້າແວງ (ກະປ໋ອງ) ແລະການເກັບຮັກສາ
★ ປຸຍໄນໂຕຣເຈນ


ເວລາປະກາດ: 26-08-2021